Skip to main content

Klassisk ballett

Klassisk ballett er den mest kjente ballettstilen og legger vekt på å øve de klassiske ballettposisjonene. Den danses både alene, med en partner «pas de deux», eller det kan være en stor gruppe som danser sammen, som kalles «corps de ballet». Kvinnelige ballettdansere på avansert nivå danser på tåspiss, men de som er yngre, eventuelt dårligere trent danser på flate myke sko. Gutter og menn danser ikke på tåspiss – mannlig ballettdans er maskulin (tross manges vrangforestillinger), og visse teknikker og trinn er forbeholdt jentene. Vanligvis begynner jenter som danser ballett med tåspissdans når de har utviklet tilstrekkelig styrke rundt anklene. Dette evalueres fortløpende av Vanessa.

Moderne dans

Moderne dans (Contemporary) er et begrep som i dagens betydning stammer fra amerikansk dans og som betegner forskjellige teknikker og stiler innen scenisk dans som ikke er baserte på, og opprinnelig en reaksjon på klassisk dans – danse d’ecole. I motsetning til klassisk ballett er ikke moderne dans en teknikk eller system, men en holdning til frihet og individuell utfoldelse.

Karakterdans

Karakterdans er en spesifikk underavdeling av klassisk dans. Det er den stiliserte representasjonen av en tradisjonell folke- eller nasjonaldans, for det meste fra europeiske land, og bruker bevegelser og musikk som er tilpasset teatret. Karakterdans er integrert i mye av det klassiske ballettrepertoaret

(kilde: wikipedia)